COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwasanaeth Cerddoriaeth

Valero a Gwasanaeth Cerdd Sir Benfro

 

Mae Purfa Valero Penfro'n falch o barhau nawdd hirsefydlog Gwasanaeth Cerdd Sir Benfro. Mae'r burfa'n falch o gefnogi rhaglen Gerdd ac, yn arbennig, nifer o gyngherddau o fri, sy'n annog cyfranogi mewn amrywiaeth o ddisgyblaethau, sy'n gynhwysol ac sy'n helpu pobl ifanc wneud y gorau o'u galluoedd ym myd cerdd ac oddi allan.

 

ID: 503, adolygwyd 18/09/2017