COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwasanaeth Cofrestru

Gwasanaeth Cofrestru Sir Benfro

Mae Dosbarth Cofrestru Sir Benfro yn gyfrifol am gofrestru pob Genedigaethau, Marwolaethau, Priodasau a Phartneriaethau Sifil sy'n digwydd yn Sir Benfro. 

I drefnu amser, trefnu apwyntiad neu am gyngor a gwybodaeth gyffredinol, byddwch cystal â ffonio 01437 775176. 

Oriau Agor

Ar gyfer ymholiadau am gofrestru cyffredinol, cofrestru genedigaethau, marwolaethau, priodasau a phartneriaethau sifil ac i gael tystysgrifau geni, marw, priodi a phartneriaeth sifil:  

Y Swyddfa Gofrestru, 1 Cherry Grove, Hwlffordd, SA61 2NZ  Dydd Llun - Dydd Gwener, 9.00am-5.00pm.                                

Cysylltu â ni

Gwasanaeth Cofrestru Sir Benfro
Swyddfa Gofrestru Sir Benfro
Archfidy Sir Benfro
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 2PE

Ffôn 01437 775176
E-bost: registrar@pembrokeshire.gov.uk

Oriau agor: Llun - Gwener 9.00am - 5.00pm

ID: 2540, adolygwyd 06/10/2021