COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwasanaethau Cymdeithasol ac Iechyd

CHWILIO Dewis Cymru

##ALTURL## Maethu

Maethu

Mae Maethu Sir Benfro yn dymuno recriwtio Gofalwyr Maeth sy'n ofalgar, wydn, ymroddedig, ymatebol ac yn llawn cymhelliant, gydag ystafell wely sbâr.
##ALTURL## Diogelu Oedolion a Phlant

Diogelu Oedolion a Phlant

Disodlwyd Adolygiadau Achosion Difrifol gan Adolygiadau Arfer Plant ym mis Ionawr 2013 dan y canllaw deddfwriaethol newydd: Canllawiau Amddiffyn Plant yng Nghymru ar gyfer Trefniadau Adolygiadau Arfer Plant gan Aml-Asiantaethau.
##ALTURL## Gofalwyr

Gofalwyr

Rydych chi'n ofalwr os ydych yn darparu neu'n bwriadu darparu gofal i oedolyn neu blentyn anabl. Gallai'r person hwnnw fod yn berthynas, ffrind neu gymydog nad yw'n gallu ymdopi gartref heb help oherwydd salwch, oedran neu anabledd.

GWASANAETH GWYBODAETHID: 19, revised 08/10/2020