COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwasanaethau Cymunedol

Gwasanaethau Cymunedol

Llyfrgelloedd Sir Benfro 

Ymuno â’r llyfrgell
Drwy ymuno â’r llyfrgell cewch fenthyca llyfrau, DVDs a llyfrau llafar, neu ddefnyddio cyfrifiadur y llyfrgell. Gallwch ymuno’n bersonol yn eich llyfrgell leol (drwy ddod ag un eitem gyda chi sy’n dangos eich enw a’ch cyfeiriad presennol) neu ymuno ar-lein yn www.pembrokeshire.gov.uk/libraries

Llyfrgelloedd
Mae yna lyfrgelloedd yn Hwlffordd, Crymych, Abergwaun, Aberdaugleddau, Arberth, Trefdraeth, Neyland, Penfro, Doc Penfro, Saundersfoot, Tyddewi a Dinbych-y-pysgod.

Faniau Llyfrgell
Mae’r faniau llyfrgell symudol yn ymweld â chymunedau ledled y sir unwaith bob pedair wythnos. Mae lifft yn y fan i rai sydd â phroblemau symudedd. Mae amserlen y fan ar wefan Cyngor Sir Benfro neu ffoniwch: 01437 776126

Os nad ydych yn gallu cyrraedd llyfrgell, mae’n bosibl y byddwch yn gymwys i’r Gwasanaeth Cyfaill neu Deulu neu’r Gwasanaeth Llyfrgell yn y Cartref. Am wybodaeth bellach, ffoniwch 01437 776126

Cyfrifiaduron
Gallwch gael mynediad i’r rhyngrwyd am ddim am hyd at un awr y diwrnod ym mhob un o’n llyfrgelloedd.

Yn eich llyfrgell leol gallwch:

 • Syrffio’r rhyngrwyd
 • Anfon a derbyn negeseuon e-bost
 • Defnyddio meddalwedd Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel)
 • Sganio lluniau, delweddau a thestun
 • Defnyddio meddalwedd arbennig ar gyfer rhai sydd â nam ar eu golwg

Yn ychwanegol at hyn rydym yn tanysgrifio i:

 • BYKI – pecyn dysgu iaith ar-lein
 • Encyclopaedia Britannica – (gan gynnwys y fersiynau ar gyfer Plant a Myfyrwyr)
 • Newsbank – cynnwys papur newydd ar-lein
 • Oxford Music Online
 • Oxford Art Online
 • Oxford English Dictionary
 • Oxford  Dictionary of National Biography
 • Ancestrylibrary.com
 • Findmypast.co.uk

Catalog y Llyfrgell
Mae’r holl eitemau sy’n cael eu cadw yn Llyfrgelloedd Sir Benfro’n cael eu rhestru yng nghatalog y llyfrgell. Gallwch chwilio am eitem benodol ac edrych pa eitemau sydd ar gael ac ym mha lyfrgelloedd y maent yn cael eu cadw.

Os oes gennych gyfrif llyfrgell gallwch hefyd:

 • Neilltuo eitemau ar-lein
 • Adnewyddu eich benthyciadau ar-lein
 • Lawrlwytho Llyfrau Llafar am ddim
 • Lawrlwytho E-lyfrau am ddim

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â:

Llyfrgell y Sir, Heol Dewi, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1SU

Ffôn 01437 775244

E-bost: haverfordwestlibrary@pembrokeshire.gov.uk

ID: 1996, adolygwyd 23/01/2018