COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwasanaethau Cymunedol

Caffis Dementia

Mae Cymdeithas Clefyd Alzheimer yn cynnal nifer o wasanaethau dementia ledled y Sir, fel Caffis Dementia, Singing for the Brain, grwpiau gweithgareddau, gwasanaeth cyfeilio, grwpiau cymorth, eiriolaeth a mwy. I gael rhagor o wybodaeth:

Cymdeithas Clefyd Alzheimer

Ffôn: 01646 692329

E-bost: pembrokeshire@alzheimers.org.uk

ID: 1998, adolygwyd 25/08/2021