COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Gwasanaethau Cymunedol

Cyfleoedd Dydd mewn Mentrau Cymdeithasol

Yn Sir Benfro mae amrywiaeth eang o fentrau cymdeithasol sy’n gallu rhoi cyfleoedd dydd i bobl sydd eisiau aros yn egnïol a bod yn rhan o’u cymuned.

Mae modd cael y gwasanaethau hyn yn dilyn asesiad o angen. Bydd darparwyr y gwasanaethau hyn yn mynychu’r Fforwm Cyfleoedd Dydd, sy’n gallu rhoi manylion cyfleoedd yn eich ardal.

Ffôn: 01437 763650
E-bost: dayopsforum@pembrokeshire.gov.uk

Diwydiannau Norman – busnes Cyflogaeth wedi’i Chynnal Cyngor Sir Penfro sy’n rhoi cyfleoedd i gynnal sgiliau gwaith coed neu baentio.

Mae Diwydiannau Norman ar gael yn dilyn asesiad o angen ond mae hefyd yn croesawu gwirfoddolwyr heb asesu anghenion sydd eisiau profiad ymarferol ac sy’n barod i gynorthwyo pobl ifanc anabl wrth iddynt ddysgu.

Ffôn: 01437 763650
E-bost: karen.davies@pembrokeshire.gov.uk

ID: 2000, adolygwyd 03/11/2017