COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwasanaethau Cymunedol

Diwydiannau Norman

Ffatri gymorthedig yw Diwydiannau Norman. Mae’n cyflogi 28 o bobl gydag anabledd. Bydd pobl yn gweithio am 16 i 37 awr yr wythnos.

Gallwch weld y cynhyrchion wrth fesur a wnânt trwy Weplyfr

Mae Diwydiannau Norman yn gweithio gyda phobl sydd ag amrywiaeth eang o anableddau:

 

 • Anableddau dysgu.
 • Awtistiaeth.
 • Afiechyd y meddwl.
 • Anableddau corfforol a synhwyraidd.
 • Camddefnyddio sylweddau.
 • Afiechyd sy’n cyfyngu ar weithio fel epilepsi, canser a llid y cymalau.

 

 Mae Profiad Gwaith yn rhoi’r canlynol i bobl:

 • Sgiliau ar gyfer gwaith
 • Hyfforddiant
 • Gwell Braslun Gyrfa
 • Geirda i gyflogwyr y dyfodol

 

Mae modd rhoi Profiad Gwaith mewn nifer o feysydd:

Gwaith Saer ac Asiedydd

Dysgu sgiliau ar gyfer y diwydiant adeiladu.

Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys:

 • Gwneud drysau a ffenestr, gosod fframweithiau a pharwydydd
 • Gwaith toeau a distiau
 • Gosod grisiau
 • Paentio ac addurno 
 
 
Carpentry and Joinery

Bydd staff yn dysgu amrywiaeth eang o sgiliau gwaith coed

 

Gwaith Coed

Sgiliau gwaith coed mewn adeiladu, cynnal a chadw a swyddogaethau gofalwyr medrus.

Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys:

 • Cynnal a chadw offer llaw
 • Defnyddio offer trydanol
 • Adeiladu cynhyrchion
 • Gorffennu - ffurfio cynnyrch a’i addurno i safon uchel.
 
Friday morning woodwork training.

Dosbarth gwaith coed bore Gwener.

 

Cynnal Tiroedd

Mae’r canolbwynt ar ddatblygu sgiliau mewn dewis o feysydd gan gynnwys lladd gwair, strimio, chwynnu, tocio gwrychoedd, cynnal borderi a phlannu.

Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys:

 • Defnyddio offer garddio
 • Defnyddio peiriannau garddio trydanol a phetrol
 • Adnabod chwyn
 
Grounds Maintenance

Gweithio yn yr ardd furiog ym Maenordy Scolton

 

Hyfforddiant Achrededig

Caiff achrediad ei gynnig mewn dewis o bynciau cysylltiedig â’r meysydd gwaith sy’n cael eu cynnig. Caiff hyfforddiant ei ddarparu i Safon Mynediad, Safon 1 a Safon 2 gan ddibynnu ar yr angen a’r gallu.

 
100_1061

Sesiynau hyfforddi mewn grwpiau ac un i un

 

 

Mae Diwydiannau Norman yn aelod o Gymdeithas Cyflogaeth Gymorthedig Prydain (BASE).

http://base-uk.org/suppemp

 

Y rhaglen Dewis Gwaith sy’n rhoi cymorth cyflogaeth.

http://www.gov.uk/work-choice/overview

 

Mae Diwydiannau Norman yn Gyflogwr Hyderus o ran Anabledd.

Yr Adran Gwaith a Phensiynau sy’n cynnal y cynllun Hyderus o ran Anabledd i nodi cyflogwyr sy’n cyflogi, cynorthwyo a hybu pobl anabl yn y gweithle.

 

Gwybodaeth am y Diwydiant

Mae Diwydiannau Norman wedi masnachu ers 40 mlynedd (1977-2017).

Mae cynhyrchion Diwydiannau Norman i’w gweld ar y dudalen Weplyfr hon https://www.facebook.com/NormanIndustries/

Mae gan Ddiwydiannau Norman bartneriaeth gyda Maenordy Scolton i wneud prosiectau gwaith coed a gorchwylion fel lladd gwair, strimio a gweithio yn y coetiroedd.

 

Manylion Cysylltu

Ffôn: 01437 763650

E-bost: normanindustries@pembrokeshire.gov.uk

Snowdrop Lane
Hwlffordd

SA61 1JB

ID: 2709, adolygwyd 24/06/2019