COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Gwasanaethau Digidol

Eisiau ymuno â'n tîm TG?

Mae ystod o swyddi gwag newydd ar gael yn ein Timau TG a Digidol. Mae ein timau yn chwarae rhan allweddol yng ngweithrediadau'r Cyngor o ddydd i ddydd, yn ogystal â bod ar flaen y gad yn ein datblygiad technolegol a digidol.

 

2 x Swyddog Cymorth Digidol

Mae hon yn swydd llawn amser, penagored sy'n gofyn am 37 awr yr wythnos

Dyma gyfle cyffrous i ymuno â thîm sydd wedi hen ennill ei blwyf ac sy'n darparu cymorth TG i ddefnyddwyr corfforaethol yn ogystal â’n hysgolion SLA ledled Sir Benfro. Bydd gennych gymwysterau addas mewn disgyblaeth TG ac yn meddu ar sgiliau datrys problemau a sgiliau rhyngbersonol cryf. Mae gwybodaeth fanwl am systemau gweithredu diweddar Windows, sef 8.1 a 10, yn hanfodol a byddai gwybodaeth am greu delweddau yn fanteisiol.

Gwneud cais ar-lein

Mae'r swyddi hyn yn amodol ar wiriad datgeliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Cyflog: Gradd 6 - £21,166 - £23,836


2 x Swyddog Cymorth Digidol

Mae hon yn swydd llawn amser, penagored gydag adolygiad ym mis Mawrth 2020. Bydd yn gofyn am 37 awr yr wythnos.

Dyma gyfle cyffrous i ymuno â thîm sydd wedi hen ennill ei blwyf ac sy'n darparu cymorth TG i'n hysgolion SLA ledled Sir Benfro. Bydd gennych gymwysterau addas mewn disgyblaeth TG ac yn meddu ar sgiliau datrys problemau a sgiliau rhyngbersonol cryf. Mae gwybodaeth fanwl am systemau gweithredu diweddar Windows, sef 8.1 a 10, yn hanfodol a byddai gwybodaeth am greu delweddau yn fanteisiol.

Gwneud cais ar-lein

Mae'r swyddi hyn yn amodol ar wiriad datgeliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Cyflog: Gradd 6 - £21,166 - £23,836


1 x Swyddog Cymorth Digidol Cynorthwyol

Mae hon yn swydd llawn amser, penagored sy'n gofyn am 37 awr yr wythnos

Dyma gyfle cyffrous i ymuno â thîm sydd wedi hen ennill ei blwyf. Byddwch yn allweddol wrth greu, cynnal, a defnyddio delweddau system weithredu adrannol gan ddefnyddio’r cyfarpar presennol yn ogystal â chyfarpar newydd. Bydd hyn yn ei dro yn sicrhau fod cyfarpar cyfrifiadurol y defnyddiwyr yn cael ei amnewid yn brydlon pan fo angen, gan amharu cyn lleied â phosibl arnyn nhw a'u hadran. Bydd gennych gymwysterau addas ym maes TG ac yn meddu ar sgiliau datrys problemau a sgiliau rhyngbersonol cryf. Gwybodaeth fanwl am systemau gweithredu Windows diweddar, sef 8.1 a 10, yn hanfodol.

Gwneud cais ar-lein

Cyflog: Gradd 5 - £19,544 - £20,751


 1 x Datblygwr TG

Mae hon yn swydd llawn amser, penagored sy'n gofyn am 37 awr yr wythnos
Rydym yn chwilio am ddatblygwr brwd a diwyd i ymuno â'n Tîm Gwasanaethau Digidol i gefnogi datblygu a gweithredu integreiddiadau rhwng rhaglenni mewnol a 3ydd parti, gyda ffocws arbennig ar gefnogi symud data yn y gronfa ddata SQL.

Gwneud cais ar-lein

Cyflog: Gradd 7 - £24,799 - £27,905

ID: 5732, adolygwyd 29/11/2019