COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwasanaethau Digidol

Fy Nghyfrif newydd: Newidiwch heddiw!

Mae 'Fy Nghyfrif,' sef ein platfform ar gyfer ein holl wasanaethau ar-lein, wedi'i ailddatblygu'n sylweddol 

Newidiwch heddiw: Crëwch 'Fy Nghyfrif' newydd

 

Bydd angen i chi greu 'Fy Nghyfrif' newydd gan na fydd eich 'Fy Nghyfrif' presennol yn gweithio 

Dyma ein fideo sy'n ganllaw defnyddiol ar gyfer 'Sut i gofrestru':-

 

Sylwer:

  • I sicrhau eich bod bob amser yn derbyn eich hysbysiadau ynglŷn â chasglu eich gwastraff, bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y 'Fy Nghyfrif' newydd

  • Mae ein 'Fy Nghyfrif' newydd yn caniatáu mynediad haws tuag at gyfrif arlwyo heb arian eich plant/plentyn gan ddefnyddio eich dangosfwrdd personol

 Beth alla i ei ddisgwyl o Fy Nghyfrif newydd?

O'r cychwyn cyntaf, penderfynwyd bod angen dull datblygu newydd arnom. Roedd cyfraniad ein cwsmeriaid ar bob cam yn allweddol er mwyn i ni sicrhau bod ein 'Fy Nghyfrif' newydd wedi'i deilwra i ddiwallu anghenion ein cwsmeriaid. Gwnaethom ymgynghori’n eang gan ofyn i ddefnyddwyr a'r rhai nad ydynt yn defnyddio'r gwasanaeth i rannu eu syniadau a'u blaenoriaethau gyda ni.

Roedd yr adolygiad yn amhrisiadwy, ac yn dilyn hwnnw mae ein Tîm Gwasanaethau Digidol wedi bod yn gweithio'n galed i ddatblygu cyfrif cyngor ar-lein, 'Fy Nghyfrif', sy'n:

  •  Hawdd i'w ddefnyddio
  • Wedi’i deilwra i’w ddefnyddio ar ffonau symudol
  • Diogel
  • Gallu cynnig ystod eang o wasanaethau y gellir eu cyrchu ar-lein

Pam ddylwn i gofrestru?

Wrth gofrestru, gallwch ddechrau taith newydd sbon ar-lein. Bydd gennych fynediad at y canlynol:

  •  Dangosfwrdd personol - lle y gallwch weld eich hoff wasanaethau/y gwasanaethau yr ydych yn eu defnyddio amlaf
  • Mwy o wybodaeth ddaearyddol (o'ch ardal leol ac ar draws y Sir)
  • Fersiwn o'n gwasanaethau ar-lein sy'n gweithio ar ffôn symudol
  • Ffyrdd haws o reoli eich taliadau, adroddiadau a cheisiadau

Am gymorth a chefnogaeth gyda'r 'Fy Nghyfrif' newydd neu i ddarparu adborth am eich profiad o ddefnyddio'r 'Fy Nghyfrif' newydd, cysylltwch â: digital@pembrokeshire.gov.uk

Os ydych yn profi unrhyw broblemau technegol wrth i chi ddefnyddio 'Fy Nghyfrif',  defnyddiwch y ffurflen 'hysbysu problem'  

 

 

 

 

 

ID: 7496, adolygwyd 01/04/2021