Gwasanaethau i Blant

Haen 1 Diogelu Plant

Hyfforddiant Haen 1 Amddiffyn Plant: Erbyn hyn mae hyfforddiant Diogelu Plant yn cael ei gyflwyno fel modiwl e-ddysgu ar lwyfan e-ddysgu Cyngor Sir Penfro, POD. Mae POD yn agored i gyflogeion Cyngor Sir Penfro (CSP) a defnyddwyr eraill ac mae ar gael yn y gwaith a gartref ar eich cyfrifiadur, gliniadur, llechen neu ffôn clyfar.

 

e-Ddysgu

Mae’r ffurflen gais ar gyfer e-ddysgu yn cael ei hadolygu. Unrhyw ymholiadau cysylltwch â 01437 776417 neu 776421, neu e-bostiwch pod@pembrokeshire.gov.uk

Ar ôl derbyn eich cais, bydd cyfrif e-ddysgu’n cael ei sefydlu i chi a byddwch yn cael 14 diwrnod i gwblhau’r modiwl. Ar ôl 14 diwrnod, bydd y cyfrif yn cael ei ddadactifadu. Ni fydd nodyn atgoffa yn cael ei anfon felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cwblhau’r cwrs o fewn y cyfod amser penodol.

Hysbysiad ynglŷn â chwblhau’r Modiwl e-ddysgu

Er mwyn sicrhau eich bod wedi cwblhau’r modiwl, caiff tystysgrif ei greu ar ddiwedd y cwrs. Os nad ydych yn derbyn tystysgrif, efallai fod hynny’n arwydd nad yw holl adrannau’r cwrs wedi’u cwblhau. Os oes gennych unrhyw ymholiad am y cwblhau, cysylltwch â Thîm Pod os gwelwch yn dda.

Ar gyfer pob ymholiad E-ddysgu Haen 1, cysylltwch â POD, os gwelwch yn dda:

pod@pembrokeshire.gov.uk

(01437) 77 6421 6417

 

Ceisiadau Hyfforddiant Haen 1

Archifdy Sir Benfro

Prendergast

Hwlffordd

SA61 2PE

 

Mae'r hysbysiad hwn yn egluro pam ein bod yn casglu ac yn cadw eich gwybodaeth bersonol, sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio a beth y byddwn yn ei wneud gyda'r wybodaeth a gasglwnI gael rhagor o wybodaeth, gallwch ddarllen ein Hysbysiad Preifatrwydd 

ID: 2393, adolygwyd 09/09/2021