COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwasanaethau Iechyd a Lles

Ffliw - Amddiffyn eich Plentyn

Yn 2014, bydd pob plentyn 2, 3 a 4 oed, plant sydd ym mlwyddyn 7 yn yr ysgol, a phlant 2 oed a throsodd sydd mewn perygl o fod yn sâl iawn â'r ffliw, yn cael cynnig chwistrelliad i'r trwyn i'w hamddiffyn rhag y ffliw.

Bydd plant sy'n 2, 3 neu 4 oed ar 31 Awst 2014 yn cael eu gwahodd i fynd i'w meddygfa i gael eu brechu. Bydd y rhan fwyaf o ddisgyblion blwyddyn 7 yn cael cynnig eu brechu yn yr ysgol a bydd gwybodaeth a ffurflen ganiatâd yn cael eu hanfon atynt.

Gallwch gael cyngor o'ch meddygfa, neu gan nyrs ysgol, ymwelydd iechyd neu Galw Iechyd Cymru.

Ewch i: www.nhsdirect.wales.nhs.uk/default.aspx?locale=cy neu ffonio Galw Iechyd Cymru ar 0845 46 47.

Lawrlwytho Ffliw Amddifyn eich plentyn  

ID: 1758, adolygwyd 13/12/2017