COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwasanaethau Iechyd a Lles

Hunanladdiad

Straeon a ffeithiau ynghylch hunanladdiad

  • Does dim troi’n ôl – mae hunanladdiad yn derfynol.
  • Does dim dewis ar ôl marwolaeth, felly ‘dewiswch fywyd’.
  • Weithiau nid yw rhai sy’n rhoi cynnig ar hunanladdiad yn marw ond yn niweidio’u corff mor ddrwg bod adferiad llwyr yn amhosibl.
  • Nid oes unrhyw ddod yn ôl. Nid oes unrhyw ail gyfle.
  • Allwch chi ddim marw am ychydig a dod yn ôl wedyn i gael te gyda’ch mam.
  • Allwch chi ddim rhoi cynnig arni a disgwyl i bopeth fod yn iawn. Mae’n llinell fain iawn rhwng bywyd a marwolaeth, yn aml yn llai na 30 eiliad.
  • Mae effaith hunanladdiad ar deulu a chyfeillion yn gallu bod yn ysgubol. Hunanladdiad yw’r anoddaf ymdopi ag ef i’r rhai sydd ar ôl.
  • Rydych wedi atal pobl eraill rhag eich helpu am byth.
  • Fyddwch chi ddim o gwmpas i helpu pobl eraill sy’n teimlo’r un mor ddrwg ag yr ydych chi wedi teimlo.
  • Mae modd atal llawer o hunanladdiad. Nid dyma’r canlyniad anochel i rywun ifanc helbulus sy’n mynd trwy amser anodd.

I gael rhagor o wybodaeth neu gymorth ynghylch unrhyw faterion cysylltiedig â hunanladdiad, cliciwch ar y ddolen isod:

Hunanladdiad – Dewisiadau GIG

ID: 1762, adolygwyd 21/08/2017