COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwasanaethau Iechyd a Lles

Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc

Bwrdd Iechyd Hywel Dda – Gwasanaethau Iechyd Meddwl yng ngorllewin Cymru (Mewn ffenest newydd)

Mae'r llinell gymorth i Rieni YoungMinds (Mewn ffenest newydd) 0808 802 5544 yn cynnig cymorth, gwybodaeth a chyngor rhad ac am ddim a chyfrinachol dros y ffôn ac ar-lein, i unrhyw oedolyn sy'n pryderu am broblemau emosiynol, ymddygiad neu iechyd meddwl plentyn neu berson ifanc hyd at 25 oed.

Mae'r Cyngor ar bopeth Advice Guide (Mewn ffenest newydd) yn darparu cyngor annibynnol ac am ddim ar faterion cyfreithiol, arian, budd-daliadau ac unrhyw broblemau eraill. I wneud apwyntiad yng Nghymru, ffoniwch: 08444 77 20 20

I fynd yn syth at ganllaw'r Ganolfan Cyngor ar Bopeth ar Help gyda phroblemau iechyd meddwl yng Nghymru

BBC Health – Plant a chanddynt broblemau iechyd meddwl (Mewn ffenest newydd)

BBC Health – Iechyd emosiynol a meddwl (Mewn ffenest newydd)  

 

ID: 1757, adolygwyd 11/02/2020