COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwasanaethau Iechyd a Lles

Iechyd Rhywiol

Lawrlwythwych fanylion Clinigau Iechyd Rhywiol  yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro:

Clinigau Iechyd Rhywiol Bwrdd Hywel Dda (Mewn ffenest newydd)

Iechyd Rhywiol – Her Iechyd Sir Benfro (Mewn ffenest newydd)

Iechyd Rhywiol (Mewn ffenest newydd)

Mae Family Lives (Mewn ffenest newydd) yn cynnig llinell ffôn gyfrinachol i rieni ar 0808 800 2222 ar gyfer cyngor, gwybodaeth a chymorth ynghylch unrhyw agwedd ar fagu plant a bywyd teulu.

Os oes gennych blentyn yn ei arddegau a'ch bod yn poeni am drafod rhyw a pherthnasau â nhw, ewch yn syth i gael cyngor Family Lives yma: Family Lives - Got a teenager (Mewn ffenest newydd)

Mae'r elusen iechyd rhywiol FPA (Mewn ffenest newydd)yn rhoi gwybodaeth, cyngor a chymorth syml ynghylch iechyd rhywiol, rhyw a pherthnasau i bawb yn y Deyrnas Unedig.

Mae FPA yn cynnig awgrymiadau a chyngor i roi i chi'r hyder i siarad â'ch plant am dyfu fyny, perthnasau a rhyw, a gallwch gysylltu'n syth i gael cyngor FPA i rieni a gofalwyr yma: FPA (Mewn ffenest newydd)

BBC Health – Iechyd Rhywiol (Mewn ffenest newydd)  

ID: 1756, adolygwyd 13/12/2017