COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwasanaethau Rheilffordd Lleol

Fy Nhrên Cymru - Galw holl Ysgolion!

Mae ‘Fy Nhrên Cymru’ eisiau siarad â hollddisgyblion Blwyddyn 8 ledled y De-orllewin! 

Ydych chi’n gwybod popeth am oblygiadau tresmasu ar neu ger y cledrau? Ydych chi’n ymwybodol faint mae hyn yn effeithio ar yrwyr y trenau? 

Mae gennym filoedd o groesfannau rheilffordd ar hyd a lled Cymru - gadewch i ni dynnu sylw at sut i’w defnyddio’n ddiogel. 

Cynnwrf! Nid ar beilotiaid yn unig y mae’n effeithio! Sut allai effeithio arnoch yn yr orsaf drenau?

Cael cynghorion ac awgrymiadau arbed arian a chael y gallu a gwybodaeth ymarferol ar ddefnyddio’r trên fel dull o deithio ecogyfeillgar ac annibynnol.   

 

ID: 4074, adolygwyd 17/09/2020