COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwasanaethau Rheilffordd Lleol

Fy Nhrên Cymru - Grwpiau Cymdeithasol

Mae ‘Fy Nhrên Cymru’ hefyd yn cyflwyno sgyrsiau i grwpiau cymdeithasol ledled y De-orllewin – mae’r sgyrsiau hyn yn tynnu sylw at beryglon oedolion yn tresmasu, hyd yn oed cymryd llwybr tarw ar draws y cledrau.

Mae’r sgyrsiau anffurfiol hyn yn rhoi cynghorion ac awgrymiadau hefyd ynghylch teithio ar adegau llai prysur a’r ffyrdd gorau o gael hyd i gynigion arbed arian.

Traveline.Cymru - www.traveline.cymru

Canolfan Alw – Rhif rhadffôn 0800 464 0000

Cerdyn Trên Hŷn https://www.senior-railcard.co.uk

Dim ond £30 yw pris Cerdyn Trên Hŷn a bydd yn arbed 1/3 ar bris tocynnau trên drwy Brydain gyfan am flwyddyn gron. 

Two Together Railcard https://www.twotogether-railcard.co.uk

Dim ond £30 yw pris Cerdyn Trên Dau Da’i Gilydd a bydd yn arbed 1/3 ar bris tocynnau trên i chi a’r un sy’n teithio gyda chi fwyaf drwy Brydain gyfan. 

Cerdyn Trên Pobl Anabl https://www.disabledpersons-railcard.co.uk

Gyda Cherdyn Trên Pobl Anabl gallwch gael 1/3 oddi ar bris tocynnau trên i deithio ledled Prydain. 

Cerdyn Trên Sir Benfro https://www.arrivatrainswales.co.uk/ATWRailcards 

Cewch draean oddi ar bris teithio ar y trên gyda Cherdyn Trên Sir Benfro. Mae Cerdyn Trên Sir Benfro ar gael i drigolion lleol 16 oed neu hŷn ar gyfer holl deithiau o fewn Sir Benfro ac yn ymestyn i Abertawe trwy Gaerfyrddin. 

Clwb 55+ Trenau Arriva Cymru https://www.traveline.cymru/.../arriva-club-55-the-off-peak-travel-offer-for-everyone

Cynnig tocyn arbennig yw Clwb 55 Arriva, a fydd yn caniatáu i chi fynd unrhyw fan ar rwydwaith Trenau Arriva Cymru a thu hwnt am bris rhesymol iawn!

Gwneud gorsafoedd yn hawdd - www.nationalrailenquiries.co.uk/stations-destinations

Teithio gyda Chymorth - www.rail-accessibility.co.uk/train-travel-tips

Cŵn Cymorth – Cysylltwch â’r tîm Teithio gyda Chymorth ar:  033 300 50 501 neu e-bostiwch: community@arrivatw.co.uk. 

Heneiddio’n Dda yng Nghymru - Dilyn ar Drydar@talkolderpeople 

‘Cynllun Waled Oren’ / Pasbort Sir Benfro

https://www.arrivatrainswales.co.uk/orange-wallet-scheme

https://www.asdinfowales.co.uk/orange-wallet

Fe all Pasbort Sir Benfro helpu gwneud eich taith yn rhwyddach os bydd arnoch angen cymorth ychwanegol. Mae modd rhoi geiriau neu ddarluniau yn y Pasbort i helpu’r gyrrwr wybod i ble'r hoffech fynd, pa docyn yr hoffech, neu gyfarwyddiadau ar arosfeydd ac argyfyngau. 

I gael rhagor o wybodaeth e-bostiwch: Train-training@pembrokeshire.gov.uk

ID: 4076, adolygwyd 11/01/2019