COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Gwibdaflu Sbwriel

Mae Cyngor Sir Penfro’n ymroddi i roi pen ar gael gwared ar wastraff yn anghyfreithlon.

Dan Ddeddf Gwared Sbwriel (Amwynder) 1978, fe all y gosb am wibdaflu sbwriel / peidio â chydymffurfio fod gymaint â £50,000 a/neu bum mlynedd o garchar.

Diogelwch eich hun
Mae cyfrifoldeb cyfreithiol ar bob aelwyd yn Sir Benfro i gael gwared ar ei sbwriel yn y dull priodol.

Os ydych yn cael symud eich sbwriel a hwnnw’n cael ei wibdaflu, gallech fod yn gyfrifol a chael dirwy.

Cewch hyd i gludydd gwastraff cofrestredig drwy wefan Cyfoeth Naturiol Cymru (agor gwefan newydd)

Cofiwch ...

  • gofynnwch bob tro am gael gweld tystysgrif cludydd gwastraff a pheidiwch â defnyddio contractwyr gwastraff sy’n gwrthod dangos tystysgrif wreiddiol i chi
  • cadwch gofnod o fanylion y cludydd gwastraff rhag ofn i’ch gwastraff gael ei wibdaflu a’i olrhain i chi
  • rhaid i fusnesau bob amser gael copi o nodyn trosglwyddo gwastraff pwy bynnag sy’n mynd â’r gwastraff i ffwrdd

Cysylltwch â ni ar ein llinell tipio anghyfreithlon: 01437 775253


Fel arall gallwch chi lenwi'r ffurflen hon Riportiwch dipio anghyfreithlon a'i hanfon ymlaen fly.tipping@pembrokeshire.gov.uk

 

I gael rhagor o wybodaeth, gallwch ddarllen ein Hysbysiad Preifatrwydd yma

Mae'r hysbysiad hwn yn egluro pam ein bod yn casglu ac yn cadw eich gwybodaeth bersonol, sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio a beth y byddwn yn ei wneud gyda'r wybodaeth a gasglwn

ID: 419, revised 06/03/2020