COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwastraff Masnachol

Gorfodi Dyletswydd Gofal

Mae gennym ni yr awdurdod i archwilio busnesau i sicrhau eu bod yn cydymffurfio â’u dyletswyddau o ran y Ddyletswydd Gofal.

Mae hyn yn golygu y gall swyddog ddod i'ch safle a gofyn am gael gweld eich Nodyn Trosglwyddo Gwastraff Rheoledig a gweld bod eich gwastraff yn cael ei gadw'n ddiogel a'ch bod yn cael gwared arno yn y ffordd gywir.

Gall Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd orfodi deddfwriaeth gwastraff, gan gynnwys gofynion y Ddyletswydd Gofal.

ID: 760, adolygwyd 13/07/2018