COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gweithgareddau Hamdden

Gweithgareddau Hamdden

Mae gan Sir Benfro barc cenedlaethol arfordirol sy’n rhoi mynediad at dros 950km o lwybrau cyhoeddus.
Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Ffôn: 0845 345 7275
www.pembrokeshirecoast.org.uk

Mae Canolfannau Croeso Cyngor Sir Penfro i’w cael ledled y Sir ac mae ynddynt bopeth i ateb eich holl anghenion gwybodaeth.
Ffôn: 01437 764551

ID: 2003, adolygwyd 21/08/2017