COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gweithgareddau Hamdden

Gweithgareddau 60 +

Os byddwch yn dal i wneud rhywfaint o ymarfer corff, rydych hefyd yn fwy tebygol o gadw'ch annibyniaeth am fwy o amser.  Gall ymarfer corff eich gwneud yn gryfach a'ch helpu i deimlo'n fwy hyderus ac yn fwy awyddus i wneud pethau. 

Os nad ydych yn siŵr beth i'w wneud, beth am ymweld â'ch canolfan hamdden leol er mwyn manteisio ar gynllun nofio am ddim Llywodraeth Cynulliad Cymru i bobl 60+ a chyfarfod y staff proffesiynol, cyfeillgar a fydd yn fodlon trafod eich gofynion neu eich pryderon a chynnig cyngor priodol.

Cofiwch, cyn dechrau unrhyw ymarfer corff newydd, mae'n syniad da cael gair â'ch meddyg teulu. 

ID: 2006, adolygwyd 23/01/2018