COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gweithgareddau Hamdden

Pasport i Hamdden

Mae Pasbort i Hamdden yn cynnig gostyngiad ar aelodaeth i wasanaethau Hamdden Sir Benfro i drigolion Sir Benfro sy’n derbyn unrhyw rai o’r budd-daliadau canlynol:  

  • Cymhorthdal Incwm
  • Lwfans Ceisio Gwaith (Seiliedig ar incwm)
  • Lwfans Cymorth Cyflogaeth (Cysylltiedig ag incwm)
  • Credyd Pensiwn Credyd Gwarantedig

I gael mwy o wybodaeth neu i gael ffurflen gais, cysylltwch â’ch Canolfan Hamdden lleol.

ID: 2008, adolygwyd 01/09/2021