COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gweithgareddau Hamdden

Traethau Hygyrch

Mae 18 o draethau yn Sir Benfro a ddynodwyd fel rhai hygyrch. I gael manylion, cysylltwch â’r Canolfannau Croeso. www.pembrokeshirecoast.org.uk  

Cadeiriau Olwynion Traeth

Dyluniwyd a gwnaed cadeiriau olwynion traeth yn arbennig i’w gwthio dros draethau tywodlyd, fel bod pobl yn gallu cael mynediad i rai o’n traethau gorau. Maent ar gael ar log yn Aberdaugleddau drwy gydol y flwyddyn, ac ar Draeth Saundersfoot, Traethmawr, Traeth Gogledd Aberllydan, Traeth Poppit a Thraeth Trefdraeth yn ystod tymor yr haf yn unig. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Phencadlys y Parc Cenedlaethol.
Ffôn: 0845 345 7275
e-bost: info@pembrokeshirecoast.org.uk

ID: 2004, adolygwyd 21/08/2017