COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gweithgareddau Hamdden

Traethau Hygyrch

Mae 18 o draethau yn Sir Benfro a ddynodwyd fel rhai hygyrch. 

Cadeiriau Olwynion Traeth

Dyluniwyd a gwnaed cadeiriau olwynion traeth yn arbennig i’w gwthio dros draethau tywodlyd, fel bod pobl yn gallu cael mynediad i rai o’n traethau gorau.

  • Maent ar gael ar log yn Aberdaugleddau drwy gydol y flwyddyn

Yn ystod tymor yr haf yn unig

  • Draeth Saundersfoot
  • Traethmawr
  • Traeth Gogledd Aberllydan
  • Traeth Poppit
  • Thraeth Trefdraeth 

Am fwy o wybodaeth: Afordir Penfro

Ffôn: 0845 345 7275
e-bost: info@pembrokeshirecoast.org.uk

ID: 2004, adolygwyd 25/08/2021