COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Swyddi a Gyrfaoedd yn y Cyngor

Cefnogi ein Cymuned: Gwaith mewn Gofal Cymdeithasol

Rydym yn ceisio ehangu ein tîm Gofal Cartref i ddiwallu'r galw cynyddol am ein gwasanaeth, sydd bellach wedi'i ailfrandio fel y Tîm Annibyniaeth a Llesiant Cymunedol.

Os hoffai unrhyw un gael rhagor o wybodaeth am y rolau, cysylltwch ag Amy Simes, ein rheolwr cofrestredig, i drafod y cyfleoedd yn fwy manwl.

Dirprwy Reolwr - Cymorth Gofal Cartref x 2

Dyddiad cau ymgeisio 22/11/2020

Cyflog Gradd 7 - £25,481 - £28,672

      Home are advert    

Gweithwyr Cymorth Gofal Cartref x 10

Dyddiad cau ymgeisio 06/12/2020

Cyflog Gradd 4 - £18,933 - £19,698

Gofynnwn i bob ymgeisydd gyflwyno ceisiadau ar-lein. Os na fyddwch yn gallu gwneud hyn, cysylltwch â’r Gweinyddwr Recriwtio cyn gynted â phosibl trwy e-bost i recruit@pembrokeshire.gov.uk.


Yn ychwanegol at hyn, os bydd gennych unrhyw anghenion pellach neu os bydd arnoch angen unrhyw gymorth ychwanegol yn ystod y broses recriwtio, cysylltwch â ni trwy anfon neges e-bost i recruit@pembrokeshire.gov.uk
 
Os ydych eisoes yn ddefnyddiwr, gwnewch yn siwr eich bod wedi mewngofnodi i'ch cyfrif cyn dechrau ffurflen gais.
 
Sgiliau Iaith Gymraeg yn ddymunol.
 
Ni fydd unrhyw geisiadau sy’n cael eu cyflwyno trwy gyfrwng y Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau sy’n cael eu cyflwyno trwy gyfrwng y Saesneg.

 

 

ID: 6287, adolygwyd 10/11/2020