COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gweithio mewn Gofal Plant

Cynllun Hyfforddi Cenedlaethol Mudiad Meithrin

Mae Cam wrth Gam yn cyflwyno cynllun hyfforddi cenedlaethol MM ac yn cyflawni hyn trwy wneud y canlynol:

  • Cynnig hyfforddiant CGC 2 a 3 i’r rhai sydd am weithio mewn sefydliadau gofal ac addysg blynyddoedd cynnar.
  • Trefnu lleoliadau gwaith i ymgeiswyr mewn Cylchoedd Meithrin a dosbarthiadau meithrin ledled Cymru.

Mae Cam wrth Gam yn croesawu dysgwyr sydd eisiau cyfle i ddefnyddio a gwella eu Cymraeg.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Cam wrth Gam
Pencadlys Mudiad Meithrin
Y Ganolfan Integredig
Boulevard de Saint-Brieuc
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1PD

E-bost: post@mm.co.uk
Gwefan: https://www.mym.co.uk
Ffôn: 01970 639601
Neu ffoniwch yn ddi-dâl ar 08000 11 22 33

Beth bynnag a benderfynwch yr hoffech ei wneud, mae amrywiaeth o gyfleoedd hyfforddi ar gael yn Sir Benfro i gyd-fynd â’ch anghenion.

Cyngor Gyrfaol
0800 100 900
careerswales.com (mae’n agor ffenestr newydd)

Llinell Gymorth Cyngor Dysgu a Gyrfaol 0800 100 900

Coleg Sir Benfro
0800 9776 788
Cyrsiau Coleg Sir Benfro – Iechyd a Gofal Cymdeithasol (mae’n agor ffenestr newydd)
E-bost: admissions@pembs.ac.uk

Coleg Ceredigion
Coleg Ceredigion - Gofal Plant ac Addysg (mae’n agor ffenestr newydd)

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant - Ysgol Plentyndod Cynnar Y Drindod Dewi Sant – Cyrsiau Plentyndod Cynnar (mae’n agor ffenestr newydd)

Cael gwybod pa sgiliau a chymwysterau sydd arnoch eu hangen i allu gweithio mewn sefydliad Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant.

Cyngor Gofal Cymru
Cyngor Gofal Cymru – Cymwysterau a Gyrfâu (mae’n agor ffenestr newydd)
Ffôn:   029 2022 6257
(rhwng 9am a 5pm dydd Llun i ddydd Gwener)
E-bost: info@ccwales.org.uk

Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru (FfCChC)
www.cqfw.net (mae’n agor ffenestr newydd)

Y Brifysgol Agored

Cyrsiau Plentyndod Israddedig

Gallwch gysylltu ag un o gynghorwyr y Brifysgol Agored ar 029 2047 1170.

ID: 1783, adolygwyd 06/10/2017