COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gweithio mewn Gofal Plant

Cynllun Hyfforddi Cenedlaethol Mudiad Meithrin

Mae Cam wrth Gam yn cyflwyno cynllun hyfforddi cenedlaethol MM ac yn cyflawni hyn trwy wneud y canlynol:

  • Cynnig hyfforddiant CGC 2 a 3 i’r rhai sydd am weithio mewn sefydliadau gofal ac addysg blynyddoedd cynnar.
  • Trefnu lleoliadau gwaith i ymgeiswyr mewn Cylchoedd Meithrin a dosbarthiadau meithrin ledled Cymru.

Mae Cam wrth Gam yn croesawu dysgwyr sydd eisiau cyfle i ddefnyddio a gwella eu Cymraeg.

Mudiad Meithrin

Beth bynnag a benderfynwch yr hoffech ei wneud, mae amrywiaeth o gyfleoedd hyfforddi ar gael yn Sir Benfro i gyd-fynd â’ch anghenion.

Gyrfa Cymru

Coleg Sir Benfro

Coleg Ceredigion

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant 

Gofal Cymdeithasol Cymru

Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru (FfCChC)

Y Brifysgol Agored

 

ID: 1783, adolygwyd 20/10/2021