COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwenwyn Bwyd

Ble alla'i gael rhagor o gyngor ynghylch y gwahanol fathau o wenwyn bwyd?

Mae rhagor o gyngor ar gael ar gyfer y prif fathau o wenwyn bwyd neu glefydau a drosglwyddir trwy fwyd neu ddwr wedi'u heintio, trwy glicio ar y dolenni i dudalennau gwe'r Asiantaeth Diogelu Iechyd isod:   

https://www.hpa.org.uk/Topics/InfectiousDiseases/InfectionsAZ/ (Mewn ffenest newydd)

Gweler y taflenni atodol gan Gyngor Sir Penfro am afiechydon penodol sy'n cael eu cludo mewn bwydydd.

Campylobacter

Cryptosporidiwm

E.coli 0157

Gastro-enteritis

Listeria

ID: 1590, adolygwyd 23/08/2017