COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwenwyn Bwyd

Sut ydw i'n holi ynghylch mater Gwenwyn Bwyd?

Os ydych yn dymuno holi unrhyw beth gyda'r tîm bwyd neu ofyn am gyngor ynghylch unrhyw fater sy'n ymwneud â Diogelwch neu Safonau Bwyd, mae croeso i chi gysylltu â ni trwy ffonio'r Isadran Diogelwch Bwyd ar 01437 775179.

Fe allech chi hefyd anfon neges e-bost at foodsafety@Pembrokeshire.gov.uk ac fe gewch fanylion.  

ID: 1591, adolygwyd 23/08/2017