COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwresogi eich Cartref

Gwresogi eich Cartref

Cadw’n ddiogel wrth gadw’n gynnes

Er eich diogelwch eich hun mae angen i chi wneud yn siŵr bod eich system wresogi’n gweithio’n iawn. Gall systemau gwresogi fod yn beryglus iawn os nad ydynt yn cael eu cynnal a’u cadw’n briodol.

  • Trefnwch fod eich cyfarpar coginio a gwresogi nwy/glo yn cael eu harchwilio’n flynyddol gan rywun sydd wedi ei gofrestru i archwilio diogelwch cyfarpar nwy neu gan beiriannydd HETAS
  • Gosodwch larwm carbon monocsid sydd wedi cael ei gymeradwyo
  • Peidiwch â chysgu mewn ystafell wely sydd â gwresogydd paraffin neu dân nwy heb ffliw.
ID: 2058, adolygwyd 24/08/2021