COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwresogi eich Cartref

Cadw'n gynnes yn y gaeaf

Mae’n hanfodol cadw’n gynnes, yn enwedig yn ystod misoedd oer y gaeaf. Mae canllaw’r Adran Iechyd, Cadw’n Gynnes, Cadw’n Iach, yn darparu gwybodaeth am gadw’n iach yn y gaeaf drwy gadw’n gynnes.

ID: 2059, adolygwyd 24/08/2021