COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwybodaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg

Cyfeiriadur o'n hysgolion sy'n darparu addysg cyfrwng Cymraeg

Cynigir addysg cyfrwng Cymraeg ledled Sir Benfro o fewn pellter rhesymol i'ch cartref. Isod fe welwch gyfeiriadur o ysgolion cynradd ac uwchradd lle gall eich plentyn gael mynediad i addysg cyfrwng Cymraeg i ddod yn rhugl yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Ysgol Cilgerran

Ysgol Arberth

Ysgol Casmael

Ysgol Casblaidd

Ysgol Bro Ingli

Ysgol Clydau

Ysgol Gelli Aur

Ysgol Ger y Llan

Ysgol Glannau Gwaun

Ysgol Gymunedol Brynconin

Ysgol Croesgoch

Ysgol Maenclochog

Ysgol Wdig

Ysgol Eglwyswrw

Ysgol Hafan y Mor

Ysgol Llanychllwydog

Ysgol Llandudoch

Ysgol y Frenni

Ysgol Caer Elen

ID: 8242, adolygwyd 12/11/2021