COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwybodaeth Cyngor

Diddordeb mewn bod yn Gynghorydd?

I gael gwybodaeth fanylach am rôl Cynghorydd, gweler y dolenni isod. Os hoffech siarad ag un o Gynghorwyr Sir presennol Sir Benfro i ddeall mwy am eu profiad o’r rôl neu os hoffech gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â’r Gwasanaethau Democrataidd ar 01437 775355 neu democratic.services@pembrokeshire.gov.uk

Bydd rhai digwyddiadau’n cael eu cynnal i amlygu rôl Cynghorydd wrth i’r Etholiadau Lleol nesáu ym mis Mai 2022. Bydd y rhain yn cael eu hyrwyddo trwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.

  • Ydych chi’n angerddol ynghylch eich cymuned leol?
  • Oes yna rywbeth rydych chi am ei newid?
  • Ydych chi’n barod i wneud penderfyniadau heriol?

Byddwch yn Gynghorydd

Cronfa mynediad i swyddi etholedig Cymru

Rhestr Cydnabyddiaeth ariannol aelodau

Etholiadau a Phleidleisio

Wyt ti wedi ystyried bod yn Gynghorydd?

 

Beth am sefyll dros yr hyn sy’n bwysig i chi a dod yn gynghorydd lleol

Cynghorydd Michelle Bateman

 Cynghorydd Josh Beynon

 Cynghorydd Neil Prior

 Cynghorydd Alison Tudor

 

ID: 4880, adolygwyd 23/11/2021