Gwybodaeth Cyngor

Rhestr Cydnabyddiaeth Ariannol Aelodau

Mae'r rhestr amgaeedig yn cynnwys atodlen o hawliadau lwfansau, costau teithio a chynhaliaeth sy'n cael eu talu i Aelodau o Gyngor Sir Penfro yn ystod y flwyddyn ariannol:-

2021-2022 Rhestr Cydnabyddiaeth ariannol aelodau 2021-22
2020 - 2021 Cyngor Sir Benfro TÂL Aelodau 2020-21
  Lwfansau Aelod 2020-21
2019 - 2020 Cyngor Sir Benfro TÂL Aelodau 2019-20
   
2018 - 2019  Cyngor Sir Benfro TÂL Aelodau 2018-19
   Lwfansau Aelod 2018-19
2017-2018  Datganiad o Daliadau a wnaed i Aelodau Cyngor Sir Benfro yn 2017-18
   2017-2018 Crynodeb o`r Taliad Aelodau
   Cyngor Sir Benfro TÂL Aelodau
   

 Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol: adroddiad blynyddol 2019 i 2020

 

ID: 1246, adolygwyd 27/04/2021