COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwybodaeth Cyngor

Rhestr Cydnabyddiaeth Ariannol Aelodau

Mae'r rhestr amgaeedig yn cynnwys atodlen o hawliadau lwfansau, costau teithio a chynhaliaeth sy'n cael eu talu i Aelodau o Gyngor Sir Penfro yn ystod y flwyddyn ariannol:-

2021-2022 Rhestr Cydnabyddiaeth ariannol aelodau 2021-22
2020 - 2021 Cyngor Sir Benfro TÂL Aelodau 2020-21
  Lwfansau Aelod 2020-21
2019 - 2020 Cyngor Sir Benfro TÂL Aelodau 2019-20
   Lwfansau Aelod 2019-20
2018 - 2019  Cyngor Sir Benfro TÂL Aelodau 2018-19
   Lwfansau Aelod 2018-19
2017-2018  Datganiad o Daliadau a wnaed i Aelodau Cyngor Sir Benfro yn 2017-18
   2017-2018 Crynodeb o`r Taliad Aelodau
   Cyngor Sir Benfro TÂL Aelodau
   

 Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol: adroddiad blynyddol 2019 i 2020

 

ID: 1246, adolygwyd 27/04/2021