COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwybodaeth i Ddysgwyr

Cadw lle a thalu am gwrs

SYLWER BOD ANGEN TALU WRTH GADW EICH LLE AR-LEIN

Cadw lle a thalu am gwrs ar-lein

  • Chwilio a dod o hyd i'ch cwrs.
  • Dewis ar 'Cadw lle a thalu' i fewngofnodi trwy Fy Nghyfrif.  Bydd cysylltu eich Fy Nghyfrif yn ei gwneud yn  haws i chi gadw eich lle a thalu am eich cyrsiau. 
  • Mewngofnodi i Fy Nghyfrif
  • O'r ddewislen ar yr ochr chwith – cliciwch ar Ysgolion a Dysgu a dewis Sir Benfro yn Dysgu
  • Dewis ar Fy Nosbarthiadau
  • Nodwch y manylion gofynnol er mwyn cysylltu â'ch cofnod dysgu ar gyfer Sir Benfro yn Dysgu
  • Byddwch yn gweld yr holl ddosbarthiadau lle rydych wedi cadw eich lle yn ddiweddar gyda dolenni a chyfarwyddiadau ar sut i dalu ar-lein.
  • Os oes gennych unrhyw broblemau, cysylltwch â'ch Canolfan Ddysgu Gymunedol leol
 • Fe'ch cyfeirir at eich Canolfan Ddysgu Gymunedol leol os nad oes opsiwn i gadw lle ar-lein ar gael ar hyn o bryd i'r dosbarth o'ch dewis.
 • Os oes rhywun arall yn talu neu os hoffech dalu rhan o'r gost ar gyfer y dosbarth, cysylltwch â'ch Canolfan Ddysgu Gymunedol lle gellir cytuno ar fanylion y taliad a chadw eich lle.
 • Os yw talu am ddosbarth (opsiynau ffi lawn, ffi consesiwn neu ffi is) yn eich rhwystro neu'n atal rhag cadw lle, cysylltwch â'r ganolfan sy'n gweinyddu'r dosbarth sydd wedi denu eich diddordeb er mwyn i'r staff allu trafod opsiynau a threfniadau ariannu sydd ar gael gyda chi. 

Ydych chi wedi cadw eich lle trwy Ganolfan Ddysgu Cymunedol? Gallwch barhau i dalu am eich dosbarth ar-lein.

  • Mewngofnodi i Fy Nghyfrif.
  • O'r ddewislen ar yr ochr chwith – dewis ar 'Ysgolion a Dysgu' a dewis 'Sir Benfro yn Dysgu'.
  • Dewis ar 'Fy Nosbarthiadau'
  • Nodwch y manylion gofynnol er mwyn cysylltu â'ch cofnod dysgu ar gyfer Sir Benfro yn Dysgu.
  • Byddwch yn gweld yr holl ddosbarthiadau lle rydych wedi cadw eich lle yn ddiweddar gyda dolenni a chyfarwyddiadau ar sut i dalu ar-lein.
  • Os oes gennych unrhyw broblemau, cysylltwch â'ch Canolfan Ddysgu Gymunedol lleol.

Costau eraill 

Yn ogystal â chostau/ffioedd i'r cyrsiau, mae disgwyl i fyfyrwyr ddarparu eu gwerslyfrau, deunydd ysgrifennu ac unrhyw ddeunyddiau ar gyfer dosbarthiadau celf a chrefft eu hunain. Codir tâl ychwanegol, o bosibl, pan ddarperir deunyddiau. Mewn rhai meysydd pwnc, bydd yn rhaid i ddysgwyr dalu am ddeunyddiau wedi’u llungopïo y gallant  eu cadw. Mae'r dysgwyr hefyd yn gyfrifol am dalu am y ffioedd ar gyfer arholiadau ac achrediad. Bydd y tiwtoriaid yn gallu darparu cyngor pellach ar hyn.

Cofrestru ar-lein

Gallwch gwblhau ffurflen gofrestru ar-lein bellach, yn hytrach na llenwi  ffurflen bapur. 

  • Mewngofnodi i Fy Nghyfrif.
  • Os nad ydych wedi cysylltu eich cyfrifon eto, gallwch wneud hyn trwy ddilyn y camau canlynol:
  • O'r ddewislen ar yr ochr chwith – dewis ar 'Ysgolion a Dysgu' a dewiswch 'Sir Benfro yn Dysgu'
  • Dewis ar 'Fy Nosbarthiadau'
  • Nodwch y manylion gofynnol er mwyn cysylltu â'ch cofnod dysgu ar gyfer Sir Benfro yn Dysgu.
  • Byddwch yn gweld yr holl ddosbarthiadau lle rydych wedi cadw eich lle yn ddiweddar gyda dolenni a chyfarwyddiadau ar sut i dalu ar-lein.
  • Os oes gennych unrhyw broblemau, cysylltwch â'ch Canolfan Ddysgu Gymunedol leol
  • Bydd y wybodaeth a ddangosir yn ymwneud â’ch  cofrestriad diweddaraf. 

Gwiriwch a chadarnhewch eich manylion gan nodi unrhyw newidiadau sydd eu hangen. Wedyn, ticiwch yr holl ddosbarthiadau yr hoffech gofrestru ar eu cyfer.

 

 

ID: 1978, adolygwyd 20/09/2021