Gwybodaeth i Ddysgwyr

Dyddiadau Tymor

Dyddiadau Tymor 2021 – 2022

Mae tri thymor yn y flwyddyn academaidd

Dyddiadau Tymor yr Hydref

 

Dechrau'r tymor

27 Medi 2021

Hanner tymor

25 - 29 Hydref 2021

Dyddiadau Tymor y Gwanwyn

 

Dechrau'r tymor

10 Ionawr 2022

Hanner tymor

21 - 25 Chwefror 2022

Dyddiadau Tymor y Haf

 

Dechrau'r tymor

25 Ebrill 2022

Hanner tymor

30 Mai - 03 Mehefin 2022

 


Mae dyddiadau tymor ar gyfer dosbarthiadau unigol yn gwahaniaethu yn achlysurol – fe’ch cynghorir i wirio gyda’ch tiwtor neu staff eich Canolfan Ddysgu Gymunedol ynghylch yr amrywiadau.

Yn aml, cynhelir sesiynau sefydlu yn yr wythnos cyn dechrau'r tymor. Mae gwybodaeth ynglŷn â hyd ac amser hyn i'w chael gan y ganolfan sy'n gweinyddu eich cwrs. Cysylltwch â'r ganolfan, cyn i'ch cwrs ddechrau, os na chawsoch chi wybod am hyn eisoes.

ID: 1951, adolygwyd 07/09/2021