COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwybodaeth i Ddysgwyr

Dyddiadau Tymor

Dyddiadau Tymor 2020 – 2021

Mae tri thymor yn y flwyddyn academaidd

Dyddiadau Tymor yr Hydref

 

Dechrau'r tymor

28 Medi 2020

Hanner tymor

26 - 30 Hydref 2020

Dyddiadau Tymor y Gwanwyn

 

Dechrau'r tymor

11 Ionawr 2021

Hanner tymor

15 - 19 Chwefror 2021

Dyddiadau Tymor y Haf

 

Dechrau'r tymor

**26 Ebrill 2021

Hanner tymor

31 Mai - 04 Mehefin 2020

** Bydd dosbarthiadau dydd Llun yn ailddechrau ddydd Llun 19 Ebrill 2021 oherwydd Gŵyl y Banc Calan Mai


Mae dyddiadau tymor ar gyfer dosbarthiadau unigol yn gwahaniaethu yn achlysurol – fe’ch cynghorir i wirio gyda’ch tiwtor neu staff eich Canolfan Ddysgu Gymunedol ynghylch yr amrywiadau.

Yn aml, cynhelir sesiynau sefydlu yn yr wythnos cyn dechrau'r tymor. Mae gwybodaeth ynglŷn â hyd ac amser hyn i'w chael gan y ganolfan sy'n gweinyddu eich cwrs. Cysylltwch â'r ganolfan, cyn i'ch cwrs ddechrau, os na chawsoch chi wybod am hyn eisoes.

ID: 1951, adolygwyd 14/07/2020