COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Gwybodaeth i Ddysgwyr

Hysbysiadau Preifatrwydd

I gael rhagor o wybodaeth, gallwch ddarllen ein Hysbysiad Preifatrwydd  yma

Mae'r hysbysiad hwn yn egluro pam ein bod yn casglu ac yn cadw eich gwybodaeth bersonol, sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio a beth y byddwn yn ei wneud gyda'r wybodaeth a gasglwn

Am fwy o wybodaeth:

Llywodraeth Cymru - Hysbysiad Preifatrwydd

Ganolfan Genedlaethol Dysgu Cymraeg - Hysbysiad Preifatrwydd y Dysgwyr

Learner registration Service

WJEC

Agored Cymru

BCS 

OCR

 

 

 

ID: 3548, adolygwyd 17/07/2020