COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwybodaeth i Ddysgwyr

Sut u Dalu

Ar ôl ichi gofrestru ar gyfer cwrs byddwch yn cael cyfeir-rif sy'n gadael ichi dalu ar-lein

Neu

Dodwch fanylion eich cerdyn debyd/credyd ar y ffurflen gofrestru copi caled.

Costau Eraill

Yn ogystal â chostau/ffioedd y cwrs, fe ddisgwylir i'r myfyrwyr ddarparu eu gwerslyfrau a'u deunydd ysgrifennu eu hunain, yn ogystal ag unrhyw ddeunyddiau ar gyfer dosbarthiadau celfyddyd a chrefft.  Os bydd deunyddiau'n cael eu darparu, yna disgwylir i'r myfyrwyr dalu amdanynt.  Yn un neu ddau o'r meysydd pwnc, bydd y myfyrwyr yn gorfod talu am ddeunyddiau, wedi eu llungopïo, y byddant yn eu cadw.  Mae'r myfyrwyr hefyd yn gyfrifol am dalu ffioedd arholi ac achredu.  Mae rhagor o gyngor i'w gael gan diwtoriaid y cyrsiau.

ID: 1977, adolygwyd 19/07/2019