Gwybodaeth Llyfrgell

Ffioedd

*Mae cyfraddau gostyngol ar gael i’r grwpiau canlynol:

  • Pobl sy’n 60 oed neu’n hŷn
  • Pobl ddi-waith
  • Pobl mewn addysg llawn amser (fel y diffinnir hynny gan Gyllid a Thollau ei Mawrhydi)
  • Pobl ag anableddau (sy’n derbyn DLA, PIP neu rywbeth cyfatebol)
  • Gofalwyr (sy’n derbyn Lwfans Gofalwyr, Credyd Gofalwyr neu rywbeth cyfatebol)

Taliadau Benthyca

Llyfrau Llafar

Oedlion

Tâl benthyca (atal) - £2.00

Ffioedd hwyr (atal) - 15c y dydd (uchafswm yr eitem - £5.00)

Gostyngol*

Tâl benthyca (atal) - £1.20

Ffioedd hwyr (atal) - 10c y dydd (uchafswm yr eitem - £5.00)

Eithriad

Tâl benthyca (atal) - plant 0-17 oed a benthycwyr anabl - Am ddim

Ffioedd hwyr (atal) - plant 0-17 oed - am ddim

DVD

Mae'r casgliad DVD ond ar gael yn Llyfrgell Glan-yr-afon, Hwlffordd. Nid yw'r gwasanaeth llyfrgelloedd yn prynu unrhyw DVDs newydd o ganlyniad i ostyngiad yn y galw amdanynt.

Oedolion

DVD arferol - Benthyciad un wythnos - Tâl benthyca - £1.00

DVD arferol - Ffioedd hwyr (atal) - 15c y dydd (uchafswm yr eitem - £5.00)

Set bocs DVD - Benthyciad dwy wythnos 0 Tâl benthyca - £2.00

Set bocs DVD - Ffioedd hwyr (atal) 15c y dydd (uchafswm yr eitem - £5.00)

Gostyngol

DVD arferol - Benthyciad un wythnos - Tâl benthyca - £0.70

DVD arferol - Ffioedd hwyr (atal) - 10c y dydd (uchafswm yr eitem - £5.00)

Set bocs DVD - Benthyciad dwy wythnos 0 Tâl benthyca - £1.35

Set bocs DVD - Ffioedd hwyr (atal) 10c y dydd (uchafswm yr eitem - £5.00)

Eithriad

DVD arferol: Ffioedd Hwyr (atal): Plant 0-17 oed - am ddim

Set bocs DVD: Ffioedd Hwyr (atal): Plant 0-17 oed - am ddim

Benthyciadau rhwng llyfrgelloedd (ddim ar gael)

Os yw'r ffynhonnell yng Nghymru - am ddim

Os yw'r ffynhonnell y tu allan i Gymru - £4.00

Taliadau neilltuo

Oedolion

Tâl (atal) Gall cwsmeriaid archebu dwy eitem, yn rhad ac am ddim - £1.30 yr eitem

Gostyngol*

Tâl (atal) Gall cwsmeriaid archebu dwy eitem, yn rhad ac am ddim - £0.90 yr eitem

Eithriad

Tâl (atal) Gall cwsmeriaid archebu dwy eitem, yn rhad ac am ddim - Plant 0-17 oed - am ddim

Os yw’r eitem yr ydych chi’n chwilio amdani mewn stoc ond nad yw wedi’i lleoli yn eich llyfrgell leol, gallwch ofyn am gadw’r eitem ar eich cyfer, drwy fewngofnodi i’ch cyfrif neu drwy ofyn i aelod o staff.

Byddwn ni’n rhoi gwybod i chi pan fydd yr eitem yn barod i’w chasglu.

Ceisiadau

Os nad oes eitem mewn stoc, llenwch nodyn cais ac fe wnawn ni ystyried prynu’r eitem ar gyfer ein stoc.

Benthyca rhwng Llyfrgelloedd (atal)

Efallai y byddwn ni’n gallu benthyca’r eitem sydd ei hangen arnoch chi oddi wrth awdurdod llyfrgell arall yn y DU.

Mae’r gwasanaeth hwn yn eithaf drud i’r gwasanaeth llyfrgell, felly hoffem pe byddech chi’n ystyried yn ofalus a oes angen yr eitem arbennig hon arnoch.

Uchafswm o lyfrau cadw / ceisiadau 

Uchafswm y nifer o Lyfrau Cadw / Ceisiadau y gall un darllenydd eu cael ar un adeg yw 2. 

Taliadau eraill 

Eitemau a Gollwyd neu a Niweidiwyd - Codir tâl yn unol â’r eitem a gollwyd

Cerdyn o'r newydd (mewn rhai canghennau'n unig)

Cardiau a gollwyd - £1.50

Cardiau gafodd eu dwyn - dim tâl

Llungopïo ac argraffu (mewn rhai canghennau'n unig)

A4 du a gwyn - 10c fesul dalen

A4 lliw - 30c fesul dalen

A3 du a gwyn - 20c fesul dalen

A3 lliw - 60c fesul dalen

Sgyrsiau

Mewn lleoliadau allgyrraedd (grwpiau oedolion) - £32.50 fesul grŵp

Gwerthu gwaith celf

Gwerthu gwaith celf o orielau llyfrgelloedd - comisiwn o 35%

Ffilmio 

Cwmni teledu'n ffilmio ar safle - £100 y dydd

 

 

 

 

ID: 412, adolygwyd 25/03/2022