COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwybodaeth y Dreth Gyngor

Trosolwg

Caiff Treth Gyngor ei chasglu ar holl eiddo cartref y mae tua 61,000 ohonynt yn Sir Benfro. Caiff arian sy'n dod o'r dreth ei ddefnyddio i dalu'n rhannol am wasanaethau.

ID: 132, adolygwyd 01/03/2019