COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwybodaeth y Dreth Gyngor

Beth yw band Treth Gyngor fy eiddo?

Gallwch gadarnhau faint sy'n ddyledus am eich eiddo yn y flwyddyn ariannol hon trwy ddefnyddio Fy Nghyfrif neu ddefnyddio'r cyfleuster Gwasanaethau yn eich ardal (dim ond teipio eich cod post a chlicio ar yr eiddo yr ydych yn chwilio amdano). Mae'r wybodaeth hon i'w chael hefyd ar wefan Asiantaeth y Swyddfa Brisio (mae'n agor ffenestr newydd).

ID: 134, adolygwyd 01/08/2017