COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Gwybodaeth y Dreth Gyngor

Sut gaiff Treth Gyngor ei gyfrifo?

Bandiau Prisio Treth Gyngor
Neilltuwyd eich cartref i un o naw band yn ôl ei werth ar y farchnad yn 1af Ebrill 2003. Nid yw pris eich cartref heddiw'n arweiniad da i'r hyn ddylai eich band fod. Asiantaeth y Swyddfa Brisio sy'n gyfrifol am bennu bandiau eiddo Treth Gyngor. Mae eich hawliad treth y cyngor yn datgan pa fand sy'n berthnasol i'ch cartref.

 

Band

Amrediad Gwerthoedd

Band

Amrediad Gwerthoedd

A

Hyd at £44,000

F

 £162,001 i £223,000

B

 £44,001 i £65,000

G

 £223,001 i £324,000

C

 £65,001 i £91,000

H

 £324,001 i £424,000

D

 £91,001 i £123,000

I

 £424,001 ac uwch

E

 £123,001 i £162,000

 

 

 

 

ID: 133, adolygwyd 01/08/2017