Gyrru eich hun

Gyrru eich hun

Cynllun Motability
Os ydych yn derbyn cyfradd uchaf cydran symudedd Lwfans Byw i’r Anabl, Cyfradd Uwch Cydran Symudedd Taliad Annibyniaeth Personol, Atodiad Symudedd Pensiwn Rhyfel neu Daliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog (gweler Budd-daliadau a Lwfansau) mae’n bosibl ei ddefnyddio i brynu neu i brydlesu car sydd wedi’i addasu’n arbennig at eich defnydd chi drwy’r Cynllun Motability. 

Motability Operations

City Gate House, 22 Southwark Bridge Road, Llundain. SE1 9HB
Ffôn: 0300 456 4566 Ffôn Testun: 0300 037 0100
Os nad ydych yn gymwys ar gyfer y cynllun hwn gallwch wneud eich trefniadau eich hun i gael car wedi ei addasu drwy gysylltu â gwerthwyr ceir lleol sy’n gwneud gwaith ‘motability’ – chwiliwch am gwmni sydd wedi’i achredu i wneud gwaith Motability (motability accredited) yn yr Yellow Pages Advice for disabled drivers

Gall gyrwyr anabl gael cyngor am yrru, asesiad o’u gallu, a chyngor am addasiadau i geir a/neu ddewis car gan y Fforwm Canolfannau Symudedd.

Ffôn 0800 559 3636 

Mae Gwasanaeth Asesu Symudedd a Gyrru De Cymru yn cynnig asesiadau i yrwyr a theithwyr gyda’r nod o ddarparu atebion tymor hir i broblemau symudedd.

Ysbyty Rookwood, Fairwater Road, Llandaf, Caerdydd CF5 2YN

Ffôn: 029205 55130

ID: 1983, adolygwyd 24/08/2021