COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Help u Dwr Cymru

Help U: Dwr Cymru

Cynllun HelpU – helpu i dalu eich biliau dŵr

Beth yw HelpU?

Mae’r tariff hwn yn helpu’r aelwydydd â’r incwm isaf yn ein rhanbarth. I fod yn gymwys ar gyfer HelpU mae’n rhaid i’r cyflenwad dŵr i’r aelwyd fod at ddefnydd domestig yn unig, mae’n rhaid bod rhywun ar yr aelwyd yn derbyn o leiaf un budd-dal sy’n dibynnu ar brawf modd, ac mae’n rhaid i incwm cyfunol blynyddol yr aelwyd fod ar y trothwy neu o dan y trothwy ar gyfer maint yr aelwyd a ddangosir yn y tabl isod.

Maint yr Aelwyd  Trothwy Incwm 
 1  £8,900
 2  £13,400
 3+  £15,300

 

Mae'n bwysig eich bod yn cynnwys yr holl incwm y mae eich cartref yn ei dderbyn gan bob oedolyn sy'n byw yn eich eiddo sy'n 16 mlwydd oed a throsodd.

Help U Dwr Cymru

 

 

 

ID: 3526, revised 19/03/2021