COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Hysbysiadau Digwyddiad Dros Dro

Beth a ystyrir yn Weithgaredd Trwyddedadwy?

Mae'r gweithgareddau canlynol yn drwyddedadwy dan Ddeddf Trwyddedu 2003:

  • Gwerthiant alcohol
  • Cyflenwi alcohol mewn clwb
  • Darparu adloniant wedi ei reoleiddio e.e. cerddoriaeth fyw neu wedi ei recordio, dawnsio, digwyddiad chwaraeon y tu mewn dan do.
  • Darparu lluniaeth yn hwyr y nos rhwng 2300 (11yh) a 0500 (5yh).
ID: 2043, adolygwyd 23/01/2018