COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Lleihad yn y Dreth Gyngor

Faint allaf i gael?

Mae faint fydd eich bil Treth Gyngor yn gostwng yn dibynnu ar eich incwm, cynilion, cyfansoddiad aelwydydd a Threth Gyngor sydd arnoch.

 

ID: 124, adolygwyd 14/09/2017