COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Lleihad yn y Dreth Gyngor

Sut i wneud cais

Rhaid i chi wneud cais yn uniongyrchol i ni. Ni allwch gael Gostyngiad Treth Gyngor cyn y dyddiad y derbyniwn eich cais.

Mae angen i chi ddweud wrthym ar unwaith os ydych yn cael Gostyngiad Treth Gyngor a’ch amgylchiadau wedi newid.  Byddwch gystal â ffonio’r Gwasanaethau Refeniw ar 01437 764551 er mwyn gofyn am ffurflen gais.

ID: 125, adolygwyd 21/09/2017