COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Lles Cyhoeddus a Diogelu'r Amgylchedd

Cyflenwad Dŵr Glân

Bwriedir i'r cyhoeddiad  Canllawiau ar gyfer Darparu Cyflenwadau Dŵr Yfed Dros Dro mewn Digwyddiadau  gael ei ddefnyddio gan drefnwyr digwyddiadau mawr megis yr Eisteddfod, sioeau amaethyddol neu garnifalau sydd angen cyflenwad dros dro o ffynhonnell gyhoeddus neu breifat neu o danceri neu dancer storio. Mae'n berthnasol i bob digwyddiad sydd angen cysylltiad newydd â'r cyflenwad dŵr yn ogystal â digwyddiadau sy'n cysylltu â chyflenwad presennol, ee digwyddiadau blynyddol sy’n cael eu cynnal ar yr un maes.

Am arweiniad pellach gweler Atodiad Cyflenwadau Dŵr Preifat yn Rhestr Wirio Trefnydd y Digwyddiad.

ID: 4831, adolygwyd 14/02/2020