COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Lles Cyhoeddus a Diogelu'r Amgylchedd

Ffilmio a dronau

Mae defnyddio dronau yn cynyddu'n gyflym yn y DU a’n hawyr yw rhai o'r prysuraf yn unrhyw le yn y byd. Nid yw rhai tirfeddianwyr megis yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn caniatáu defnyddio dronau ar eu tir ac felly mae'n werth gwirio bob amser. Er mwyn helpu i sicrhau bod defnyddwyr dronau yn y DU yn ymwybodol o sut i hedfan eu dronau yn ddiogel ac yn gyfreithlon, heb beryglu eraill nac aflonyddu ar fywyd gwyllt, rydym yn cynghori eich bod yn cadw at y canlynol:

 

 

ID: 4842, adolygwyd 14/02/2020