COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Lles Cyhoeddus a Diogelu'r Amgylchedd

Gofal meddygol i'r gynulleidfa

Gofalwch y bydd gennych ddigon o gymorth meddygol ac ambiwlansys ar y safle a chysylltwch â'ch gwasanaeth GIG a gwasanaethau ambiwlans lleol er mwyn iddynt allu cydbwyso'ch anghenion yn erbyn eu capasiti lleol. Ac eithrio ar gyfer digwyddiadau bach, risg isel lle nad oes angen ambiwlansys o bosibl, ac mewn digwyddiadau lle nad ydynt ar y safle, dylid llunio cynlluniau ar y cyd â gwasanaeth ambiwlans GIG lleol i egluro sut y bydd cleifion yn cael eu cludo i'r ysbyty.  Mae purple guide Fforwm y Diwydiant Digwyddiadau yn cynnwys cymorth cyntaf enghreifftiol ac asesiadau meddygol ar gyfer cynulleidfa mewn digwyddiad.

ID: 4829, adolygwyd 14/02/2020