COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Llwybrau Bysiau ac Amserlenni

Cysylltiadau Gweithredwyr Bws Sir Benfro

Am wybodaeth am amserlenni a chymorth i drefnu eich taith yn lleol neu'n genedlaethol, mae croeso i chi alw Traveline Cymru ar Radffôn 0800 464 0000. Oherwydd effaith prinder gyrwyr, mae'n bosibl y bydd gwasanaethau trafnidiaeth yn cael eu newid ar fyr rybudd. Pan fyddwch yn ffonio aelodau o dîm Traveline Cymru, byddwch yn amyneddgar os gwelwch yn dda wrth iddynt.

I ofyn am lyfryn amserlenni ar gyfer Sir Benfro cysylltwch â'r: 

Uned Gludiant
Cyngor Sir Penfro 
Hwlffordd, SA61 1TP

Galwch 01437 764551 e-bost:public.transport@pembrokeshire.gov.uk

Cwmnïau Bysiau Lleol:

Edwards Brothers 01437 890230
Y Garej, Tiers Cross,
Hwlffordd

First Cymru 0870 608 2608
Llinell Ymholiadau www.firstgroup.com
Ystâd Ddiwydiannol Y Llwyn Helyg, Hwlffordd 07866 123270

Moduron Midway 01239 831267
Midway Garage, Crymych 

Y Brodyr Richards 01239 613756
Garej Trewyddel, Aberteifi gobybus

Bysiau Cwm Taf 01994 240908
Ciffig, Yr Hendy-gwyn ar Daf

Sarah Bell Minibuses 07828 940955
Rhosyn Gwyn, Trecwn

National Express 08705 808080
Llinell Ymholiadau 

 

ID: 226, adolygwyd 15/11/2021