Llwybrau Bysiau ac Amserlenni

Newidiadau i Wasanaethau Bysiau oherwydd Covid-19

  Newidiau i Wasanaethau Bysiau Sir Benfro        

 

Symud o gwmpas gan bws yn Sir Benfro - Yn poeni am ddefnyddio bws eto?  Mae James, Hyrwyddwr LD, trafniadiaeth wedi bod ar fws am y tro cyntaf yn y flwyddyn.  Mae-n dweud wrthych beth I’w ddisgwyl !

 

Llwybr  Disgrifiad  Gweithredwr            Darpariaeth gyfredol Darpariaeth ddiwygiedig o 29/5/21    Darpariaeth ddiwygiedig o 17/7/21   

 T5

 

 Hwlffordd – Abergwaun – Aberteifi – Aberystwyth           Brodyr Richards                 Amserlen ddiwygiedig bob 2 awr i barhau i weithredu o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.         Dim newidiadau Trydydd bws i'w ychwanegu i ddarparu rhai teithiau bob awr a rhai bob dwy awr. 

 T11

 

 Hwlffordd – Tyddewi – Abergwaun  Brodyr Richards       Amserlen ddiwygiedig 2 bob awr i weithredu o ddydd Llun i ddydd Sadwrn o 1 Medi 2020. Bydd cerbyd ychwanegol yn cael ei    ddarparu ar gyfer y siwrnai amser ysgol rhwng Hwlffordd a Thyddewi  Trydydd bws i'w ychwanegu i ddarparu rhai teithiau bob awr a rhai bob dwy awr.   Gweithredir amserlen lawn bob awr.

 342

 

 Croes-goch – Hwlffordd  Brodyr Richards       Amserlen sefydlog bresennol i barhau 1 diwrnod yr wythnos.  Dim newidiadau  Dim newidiadau

 

400

 Pâl Gwibio: Tyddewi – Marloes (Gaeaf)  Brodyr Richards      Amserlen sefydlog bresennol i barhau 1 diwrnod yr wythnos. Dyddiau Mercher yn unig.  Amserlen yr haf yn gweithredu dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener.   Amserlen yr haf yn gweithredu dydd Llun i ddydd Sadwrn tan 25 Medi.

 

404

 

Gwibiwr Strwmbl: Tyddewi – Abergwaun                                               

 Brodyr Richards       Amserlen sefydlog bresennol i barhau 1 diwrnod yr wythnos. Dyddiau Iau yn unig.  Amserlen yr haf yn gweithredu ddydd Mawrth a dydd Iau.   Amserlen yr haf yn gweithredu o ddydd Llun i ddydd Sadwrn tan 25 Medi. 

 

405

 

Roced Poppit: Trefdraeth – Aberteifi 

 Brodyr Richards       Amserlen sefydlog bresennol i barhau 1 diwrnod yr wythnos. Dyddiau Iau yn unig.  Amserlen yr haf yn gweithredu ddydd Mawrth a dydd Iau.   Amserlen yr haf yn gweithredu o ddydd Llun i ddydd Sadwrn tan 25 Medi. 

 

408

 

 Aberteifi – Traeth Poppit  Brodyr Richards       Amserlen sefydlog ddiwygiedig yn gweithredu o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.  Dim newidiadau  Dim newidiadau

 

410

 

 Gwasanaeth Tref Abergwaun  Brodyr Richards       Amserlen sefydlog ddiwygiedig yn gweithredu o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.  Dim newidiadau  Dim newidiadau

 

430

 

 Aberteifi – Crymych – Arberth  Brodyr Richards       Amserlen ddiwygiedig i weithredu o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.  Dim newidiadau  Dim newidiadau

 

Bwcabus

 

 642, 643, 644, 645  Brodyr Richards        Amserlen sefydlog bresennol i barhau 1 diwrnod yr wythnos.  Dim newidiadau  Dim newidiadau

 

302

 

Hubberston – Aberdaugleddau – Llwyn Helyg

 First Cymru       Amserlen bob awr ddiwygiedig i barhau mewn grym.  Dim newidiadau  Dim newidiadau

 

349

 

 Hwlffordd – Doc Penfro – Dinbych-y-pysgod  First Cymru       Amserlen ddiwygiedig bob awr yn gweithredu o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.  Dim newidiadau  Dim newidiadau

 X49

 Hwlffordd – Arberth – Dinbych-y-pysgod

First Cymru

 

     Amserlen sefydlog yn gweithredu o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

 Dim newidiadau  Dim newidiadau

 

348

 

Cynhwyswyd yn 349

 

First Cymru

 

     DIM GWASANAETH (wedi dod i ben fel y cynlluniwyd)

 

   

 

356

 

Aberdaugleddau – Doc Penfro – Cil-maen

 First Cymru       Amserlen ddiwygiedig bob awr yn gweithredu o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.  Dim newidiadau  Dim newidiadau

 

322

 

Hwlffordd – Caerfyrddin

 

Taf Valley

 

     Amserlen sefydlog ddiwygiedig yn gweithredu o ddydd Llun i ddydd Gwener 

 Dim newidiadau  Dim newidiadau

 

381

 

Dinbych-y-pysgod – Arberth – Hwlffordd

 

Taf Valley

 

     Amserlen ddiwygiedig bob awr yn gweithredu o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

 Dychwelyd i'r amserlen arferol cyn y pandemig, sy'n gweithredu o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Amseroedd ymadael o Ddinbych-y-pysgod i aros ar 45 munud i'r awr ac amseroedd dychwelyd o Hwlffordd ar yr awr.

 

 Dim newidiadau

 

351

 

Pentywyn – Llanrhath – Saundersfoot – Dinbych-y-pysgod

 

Taf Valley

 

     Amserlen sefydlog ddiwygiedig i barhau o ddydd Llun i ddydd Gwener yn unig. Dim gwasanaeth cysylltu â'r 222 i Gaerfyrddin. 

 Amserlen ddiwygiedig i gynnwys taith gynharach o Ddinbych-y-pysgod i Amroth/Pentywyn. Gweithredu o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.   Dim newidiadau

 

352

 

Dinbych-y-pysgod – Cilgeti – Dinbych-y-pysgod

 

Taf Valley

 

     Amserlen sefydlog ddiwygiedig i weithredu o ddydd Llun i ddydd Gwener.

 Gweithredu o ddydd Llun i ddydd Sadwrn. Hefyd yn cyflwyno gwasanaeth ar ddydd Sul a gŵyl y banc tan fis Medi.   Dim newidiadau

 

300

 

Gwasanaeth Tref Aberdaugleddau

 

Edwards Bros

 

     Amserlen sefydlog ddiwygiedig yn gweithredu o ddydd Llun i ddydd Gwener 

 Dim newidiadau  Dim newidiadau

 

301

 

Gwasanaeth Tref Hwlffordd

 

Edwards Bros                   

      Amserlen sefydlog ddiwygiedig yn gweithredu o ddydd Llun i ddydd Gwener  Dim newidiadau  Dim newidiadau

 

308

 

 Hwlffordd – Llangwm – Burton (Cylch)

 

Edwards Bros

 

    Amserlen sefydlog ddiwygiedig yn gweithredu o ddydd Llun i ddydd Gwener 

 Dim newidiadau  Dim newidiadau

 

311

 

Aberllydan – Hwlffordd

 

Edwards Bros

 

     Amserlen sefydlog ddiwygiedig yn gweithredu o ddydd Llun i ddydd Gwener 

 Dim newidiadau  Amserlen sefydlog arferol yn gweithredu o ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 19 Gorffennaf a 31 Awst. 

 

 313

 

Clarberston Road – Hwlffordd

 

Edwards Bros

 

     Amserlen sefydlog ddiwygiedig yn gweithredu o ddydd Llun i ddydd Gwener o'r 19eg Hydref.

 

 Dim newidiadau  Dim newidiadau

 

315

 

Hwlffordd – Aberdaugleddau – Dale

 

Edwards Bros

 

Amserlen ddiwygiedig gyda theithiau sefydlog yn ystod oriau brig o ddydd Llun i ddydd Gwener o'r 19eg Hydref. Gwasanaeth i barhau fel cludiant ar gais rhwng 9am a 4pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. Gall cwsmeriaid archebu drwy ffonio 01437 890230 (o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am – 3pm).

 

 Amserlenni sefydlog llawn ddydd Llun, Mercher a Gwener. Trafnidiaeth seiliedig ar alw ddydd Mawrth a dydd Iau.   Amserlen sefydlog arferol yn gweithredu o ddydd Llun i ddydd Sadwrn rhwng 19 Gorffennaf a 25 Medi. 

 

387/8

 

Gwibfws yr Arfordir: Penrhyn Angle  Cyngor Sir Penfro - Dim ond arian parod neu yr Cherdyn Bus Cymru Gyfan y gellir ei ddefnyddio      Amserlen sefydlog bresennol i barhau 1 diwrnod yr wythnos. Dydd Sadwrn yn unig.  Amserlen yr haf i weithredu bob dydd tan 26 Medi.   Dim newidiadau

 

360

 

Doc Penfro – Caeriw – St Florence – Dinbych-y-pysgod

 

Cyngor Sir Penfro - Dim ond arian parod neu yr Cherdyn Bus Cymru Gyfan y gellir ei ddefnyddio      Amserlen sefydlog ddiwygiedig yn gweithredu o ddydd Llun i ddydd Gwener  Dim newidiadau  Dim newidiadau

 

361

 

Doc Penfro – Caeriw – Broadmoor – Cilgeti Cyngor Sir Penfro - Dim ond arian parod neu yr Cherdyn Bus Cymru Gyfan y gellir ei ddefnyddio      Amserlen sefydlog ddiwygiedig yn gweithredu o ddydd Llun i ddydd Gwener o'r 19eg Hydref.    Dim newidiadau  Dim newidiadau

 

403

 

Gwibiwr Celtaidd: Penmaen Dewi Sarah Bell Minibuses      Amserlen ddyddiol yr haf ar waith tan 26 Medi.   Ail fws i weithredu rhwng 29 Mai a 30 Awst.   Dim newidiadau

 

221

 

Login – Caerfyrddin Jones Login      Gwasanaeth i aros fel trafnidiaeth ar gais ar ddydd Mercher a dydd Sadwrn. Gall cwsmeriaid archebu trwy ffonio 01437 563277.  Anhysbys  Anhysbys

 

223

 

Glandwr – Caerfyrddin Jones Login      Gwasanaeth i barhau fel cludiant ar gais ar ddydd Mawrth 1af bob mis. Gall cwsmeriaid archebu trwy ffonio 01437 563277  Anhysbys  Anhysbys

 

508

 

Hwlffordd i Lundain National Express      Amserlen ddiwygiedig i aros yn ei lle  Dim newidiadau  Dim newidiadau

 

528

 

 Hwlffordd i Birmingham  National Express       Dim gwasanaeth  Dim newidiadau  Dim newidiadau

Parcio a Theithio Dinbych-y-pysgod

Parcio a Theithio o Faes Parcio'r Salterns i ganol tref Dinbych-y-pysgod Taf Valley DIM GWASANAETH YN YSTOD MISOEDD Y GAEAF  Yn gweithredu dydd Sadwrn, dydd Sul a dydd Llun o ŵyl banc Calan Mai. Yn rhedeg bob penwythnos ym mis Mai. Yn rhedeg yn ystod hanner tymor y Sulgwyn (ar wahân i'r dydd Sul diwethaf).   

Yn gweithredu rhwng 17 Gorffennaf a 10 Medi. 

 

Trafnidiaeth Gymunedol

Mae Fflecsi Sir Benfro yn wasanaeth trafnidiaeth newydd ar alw sy'n gweithredu yng Ngogledd Orllewin Sir Benfro. I gael rhagor wybodaeth Fflecsi Sir Benfro  

Mae'r Ddraig Werdd bellach wedi ailddechrau rhai gwasanaethau deialu-a-theithio a Town Rider mewn ymateb i'r galw gan deithwyr. Mae mesurau diogelwch COVID ychwanegol ar waith. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Caroline neu Heather ar 0845 686 0242 neu anfonwch e-bost admin@greendragonbus.co.uk

Mae gwasanaeth Ceir Cefn Gwlad RVS Sir Benfro bellach wedi ailddechrau siopa a theithiau cymdeithasol angenrheidiol (e.e. apwyntiadau trin gwallt) yn ogystal ag ar gyfer apwyntiadau iechyd. Mae'r gwasanaeth Ceir Cefn Gwlad sy'n hygyrch i gadeiriau olwyn yn parhau i fod wedi'i atal ar hyn o bryd. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Simon ar 07585997091 neu anfonwch e-bost pembshub@royalvoluntaryservice.org.uk

Mae ceir a bysiau mini cymunedol trafnidiaeth wirfoddol Sir Benfro bellach ar gael i'w llogi. Rhaid i deithiau gydymffurfio â chyfyngiadau COVID Llywodraeth Cymru. I holi cysylltwch â Karel pvtbookings@outlook.com neu 07494 275538.

Mae prosiect Bws Bws PACTO wedi bod yn datblygu adnoddau i gefnogi'r rhai sydd wedi'u hynysu a/neu'n amddiffyn i feithrin hyder i deithio eto. Am fwy o wybodaeth ffoniwch: 01437 770119 neu e-bostiwch busbuddies@pacto.org.uk

 

 

Dim newidiadau

ID: 6367, adolygwyd 02/06/2021