COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Llwybrau Bysiau ac Amserlenni

Newidiadau i Wasanaethau Bysiau oherwydd Covid-19

  Newidiau i Wasanaethau Bysiau Sir Benfro   Newidiadau i Wasanaethau Bws Sir Benfro - 1 Medi 2020
Llwybr  Disgrifiad  Gweithredwr            Newidiadau arfaethedig

 T5

 

 Hwlffordd – Abergwaun – Aberteifi – Aberystwyth           Brodyr Richards                 Amserlen ddiwygiedig bob 2 awr i barhau i weithredu o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.        

 T11

 

 Hwlffordd – Tyddewi – Abergwaun  Brodyr Richards       Amserlen ddiwygiedig 2 bob awr i weithredu o ddydd Llun i ddydd Sadwrn o 1 Medi 2020. Bydd cerbyd ychwanegol yn cael ei ddarparu ar gyfer y siwrnai amser ysgol rhwng Hwlffordd a Thyddewi

 342

 

 Croes-goch – Hwlffordd  Brodyr Richards       Amserlen sefydlog bresennol i barhau 1 diwrnod yr wythnos.

 

400

 Pâl Gwibio: Tyddewi – Marloes (Gaeaf)  Brodyr Richards       

Gwasanaeth yn gweithredu amserlen ddiwygiedig ar

ddyddiau Llun, dyddiau Mercher a dyddiau Gwener yn unig. Amserlen y gaeaf i ddechrau ar 13 Medi.

 

404

 

Gwibiwr Strwmbl: Tyddewi – Abergwaun                                               

 Brodyr Richards       Gwasanaeth yn gweithredu amserlen ddiwygiedig ar ddyddiau Mawrth a dyddiau Iau yn unig. Amserlen y gaeaf i ddechrau ar 13 Medi.

 

405

 

Roced Poppit: Trefdraeth – Aberteifi 

 Brodyr Richards       Gwasanaeth yn gweithredu amserlen ddiwygiedig ar ddyddiau Mawrth a dyddiau Iau yn unig. Amserlen y gaeaf i ddechrau ar 13 Medi.

 

408

 

 Aberteifi – Traeth Poppit  Brodyr Richards       Amserlen sefydlog ostyngol i weithredu o ddydd Llun i ddydd Sadwrn o 1 Medi 2020.

 

410

 

 Gwasanaeth Tref Abergwaun  Brodyr Richards       Amserlen sefydlog ostyngol i barhau ar ddyddiau Llun, dyddiau Mercher a dyddiau Sadwrn yn unig.

 

430

 

 Aberteifi – Crymych – Arberth  Brodyr Richards       Amserlen ddiwygiedig i weithredu o ddydd Llun i ddydd Sadwrn.

 

Bwcabus

 

 642, 643, 644, 645  Brodyr Richards        Llwybrau sefydlog i barhau wedi'u hatal. Cludiant ar gais yn unig. Gall cwsmeriaid archebu trwy ffonio 01239 801 601

 

302

 

Hubberston – Aberdaugleddau – Llwyn Helyg

 First Cymru       Amserlen bob awr ddiwygiedig i barhau mewn grym.

 

349

 

 Hwlffordd – Doc Penfro – Dinbych-y-pysgod  First Cymru       Amserlen ddiwygiedig bob awr i weithredu o ddydd Llun i ddydd Sadwrn o 1 Medi 2020

 X49

 Hwlffordd – Arberth – Dinbych-y-pysgod

First Cymru

 

     DIM GWASANAETH o 30/03/2020 ymlaen

 

 

348

 

Cynhwyswyd yn 349

 

First Cymru

 

     DIM GWASANAETH (wedi dod i ben fel y cynlluniwyd)

 

 

356

 

Aberdaugleddau – Doc Penfro – Cil-maen

 First Cymru       Amserlen ddiwygiedig bob awr i weithredu o ddydd Llun i ddydd Sadwrn o 1 Medi 2020.

 

322

 

Hwlffordd – Caerfyrddin

 

Taf Valley

 

     Amserlen sefydlog ddiwygiedig i weithredu ar ddyddiau Mercher a dyddiau Gwener o 2 Medi 2020

 

381

 

Dinbych-y-pysgod – Arberth – Hwlffordd

 

Taf Valley

 

     Amserlen ddiwygiedig bob awr yn gweithredu o ddydd Llun i ddydd Sadwrn o 1 Medi 2020.

 

351

 

Pentywyn – Llanrhath – Saundersfoot – Dinbych-y-pysgod

 

Taf Valley

 

     Amserlen sefydlog ddiwygiedig i barhau o ddydd Llun i ddydd Gwener yn unig. Dim gwasanaeth cysylltu â'r 222 i Gaerfyrddin. 

 

352

 

Dinbych-y-pysgod – Cilgeti – Dinbych-y-pysgod

 

Taf Valley

 

     Amserlen sefydlog ddiwygiedig i weithredu o ddydd Llun i ddydd Gwener.

 

300

 

Gwasanaeth Tref Aberdaugleddau

 

Edwards Bros

 

     Amserlen sefydlog ostyngol i barhau ar ddyddiau Llun a dyddiau Iau yn unig.

 

301

 

Gwasanaeth Tref Hwlffordd

 

Edwards Bros                   

      Amserlen sefydlog ostyngol i barhau ar ddyddiau Mawrth a dyddiau Gwener yn unig.

 

308

 

 Hwlffordd – Llangwm – Burton (Cylch)

 

Edwards Bros

 

     Gwasanaeth i barhau fel cludiant ar gais ond bydd yn gweithredu ar ddyddiau Mawrth, dyddiau Mercher a dyddiau Gwener. Gall cwsmeriaid archebu trwy ffonio 01437 890230 (dydd Llun i ddydd Gwener, 9am - 3pm). 

 

311

 

Aberllydan – Hwlffordd

 

Edwards Bros

 

     Gwasanaeth i weithredu gwasanaeth sefydlog gostyngol ar ddyddiau Llun, dyddiau Mercher a dyddiau Gwener yn unig.

 

 313

 

Clarberston Road – Hwlffordd

 

Edwards Bros

 

     Gwasanaeth i weithredu gwasanaeth sefydlog gostyngol ar ddyddiau Llun, dyddiau Mercher a dyddiau Gwener yn unig

 

 

315

 

Hwlffordd – Aberdaugleddau – Dale

 

Edwards Bros

 

     Gwasanaeth i barhau fel cludiant ar gais ond bydd yn gweithredu ar ddyddiau Llun, dyddiau Mercher a dyddiau Iau. Gall cwsmeriaid archebu trwy ffonio 01437 890230 (dydd Llun i ddydd Gwener, 9am - 3pm).

 

 

387/8

 

Gwibfws yr Arfordir: Penrhyn Angle  Cyngor Sir Penfro      Gwasanaeth i barhau fel cludiant ar gais ar ddyddiau Mawrth, dyddiau Iau a dyddiau Sadwrn, 8:30 - 5pm. Gall cwsmeriaid archebu trwy ffonio 01437 776313 (dydd Llun i ddydd Gwener, 9am - 3pm). Amserlen y gaeaf i ddechrau ar 13 Medi.

 

360

 

Doc Penfro – Caeriw – St Florence – Dinbych-y-pysgod

 

Cyngor Sir Penfro      Gwasanaeth yn gweithredu fel cludiant ar gais ar ddyddiau Llun, dyddiau Mercher a dyddiau Gwener. Gall cwsmeriaid archebu trwy ffonio 01437 776313 (dydd Llun i ddydd Gwener, 9am - 3pm). Siwrneion amser gwaith ac amser ysgol sefydlog yn gweithredu o ddydd Llun i ddydd Gwener.

 

361

 

Doc Penfro – Caeriw – Broadmoor – Cilgeti Cyngor Sir Penfro      Gwasanaeth i barhau fel cludiant ar gais ond bydd yn gweithredu ar ddyddiau Llun, dyddiau Mercher a dyddiau Gwener. Gall cwsmeriaid archebu trwy ffonio 01437 776313 (dydd Llun i ddydd Gwener, 9am - 3pm).

 

403

 

Gwibiwr Celtaidd: Penmaen Dewi Sarah Bell Minibuses      Amserlen bob awr yn gweithredu bob dydd o ddydd Sadwrn 25 Gorffennaf hyd at Ddydd Sul 27 Medi 

 

221

 

Login – Caerfyrddin Jones Login      Gwasanaeth i barhau fel cludiant ar gais ar ddyddiau Mercher a dyddiau Sadwrn. Gall cwsmeriaid archebu trwy ffonio 01437 563277

 

223

 

Glandwr – Caerfyrddin Jones Login      Gwasanaeth i barhau fel cludiant ar gais ar ddydd Mawrth 1af bob mis. Gall cwsmeriaid archebu trwy ffonio 01437 563277

 

508

 

Hwlffordd i Lundain National Express      Amserlen ddiwygiedig i barhau mewn grym.

 

528

 

 Hwlffordd i Birmingham  National Express       Dim gwasanaeth

Parcio a Theithio Dinbych-y-pysgod

Parcio a Theithio o Faes Parcio'r Salterns i ganol tref Dinbych-y-pysgod Taf Valley I weithredu rhwng 25 Gorffennaf a 13 Medi, 11am-6pm. NIFER CYFYNGEDIG O SEDDI.

 

 

 

ID: 6367, adolygwyd 02/09/2020