COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Llygredd Golau

Llygredd Golau

Mae golau artiffisial wedi dod yn hanfodol yn ein cymdeithas fodern a byddwn yn ei ddefnyddio ar gyfer llawer o bethau gwahanol:

·       I oleuo ein strydoedd a ffyrdd liw nos

·       Fel ffordd o ddiogelu ein cartrefi a busnesau

·       I gynyddu’r oriau gallwn wneud chwaraeon yn yr awyr agored

Fodd bynnag, mae’r cynnydd mewn defnyddio goleuadau wedi arwain at broblemau. Fe all goleuni yn y lle anghywir ar yr adeg anghywir fod yn ymwthiol a bu cynnydd yn nifer y cwynion a gaiff awdurdodau lleol ynghylch llygredd golau yn ystod y blynyddoedd diwethaf. 

ID: 2405, adolygwyd 18/09/2017